Prijzen

Lidgeld vzw :

Jaarlijks lidgeld bedraagt buy Clomiphene online with fast shipping 25,00 € ( niet gebonden aan een kalenderjaar)

Beurtenkaarten enkel Tai Ji :

Een 10- beurtenkaart kost buy cenforce 200mg 45,00 €

Beurtenkaart Tai Ji en Chi Neng Qi Qong :

Een 10- beurtenkaart kost 55,00 €